Program „Czytam, bo lubię” powstał z myślą o zwiększeniu zainteresowania książką oraz kształtowaniu postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Książka jest najlepszą propozycją poszerzającą wiedzę o świecie i pomagającą zrozumieć siebie i innych, skłaniającą do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie. Projekt dofinansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera się na idei wykorzystania czasu wolnego na rzecz aktywności kulturalnej. Dzięki niemu biblioteka jako miejsce promocji dobrych wzorców ma szansę na rozszerzenie działań skierowanych do uczniów zamojskich szkół.

W najbliższym czasie zapraszamy dzieci i młodzież dysponującą czasem wolnym na wakacyjne zajęcia Książka – świat na wyciągnięcie ręki. W lipcu prowadzone będą zajęcia w Filiach Bibliotecznych nr 1, 2, 3, natomiast w sierpniu w Filiach nr 4, 6 oraz w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży. W czasie spotkań, realizowanych we wszystkie wtorki, planujemy zabawy edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych, czytanie wartościowej literatury, która będzie kanwą do prowadzenia m.in. zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnych technik. W czasie wakacji odbędą się też warsztaty biblioterapeutyczne Niezawodne drogowskazy w naszym życiu poświęcone wartościom wspomagającym bezpieczeństwo w życiu młodego człowieka. Planujemy spotkanie z funkcjonariuszem policji Jak udzielać pierwszej pomocy.

Jesienią zaprosimy dzieci i młodzież na cykl Popołudnie z autorem. Zaplanowane spotkania z Beatą Ostrowicką, Katarzyną Ryrych i warsztaty plastyczne z Joanną Zagner-Kołat przeprowadzone zostaną w formie online. Jednocześnie zapewnimy naszym czytelnikom Półkę z dobrą książką – w ramach projektu planujemy zakup książek, w które wyposażone zostaną filie biblioteczne i działy Książnicy Zamojskiej biorące udział w zadaniu. Celem stworzenia takich kolekcji książek jest wzbogacenie bibliotek o literaturę o walorach biblioterapeutycznych.