Z dniem 3 lipca 2020 r. Książnica Zamojska wznawia działalność Filii Bibliotecznej nr 5, Aleje Jana Pawła II 10
(na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża JP II w Zamościu).
Biblioteka dostępna jest dla użytkowników od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, w soboty – nieczynne.

 

Działalność biblioteki prowadzona jest zgodnie z zasadami funkcjonowania podległej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej wprowadzonymi z dnia 8 czerwca 2020 r. w wyniku wprowadzenia IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19, tj.:

 1. Biblioteki prowadzą udostępnianie zbiorów „na zewnątrz” oraz korzystanie z czytelni.
 2. Użytkownicy bibliotek zobowiązani są do przebywania w lokalach bibliotecznych w maseczkach.
 3. Po wejściu do biblioteki prosimy w pierwszej kolejności o złożenie wcześniej wypożyczonych zbiorów w wyznaczonym i oznakowanym miejscu, a następnie, przy oznaczonym stanowisku dokładną dezynfekcję rąk. Po dokonaniu tych czynności użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych, również w wolnym dostępie.
 4. Dla osób korzystających z czytelni wprowadzony zostaje limit osób poprzez wypełnienie do 50% dostępnych miejsc z zachowaniem dystansu miedzy stanowiskami. Limit obowiązuje również w zakresie korzystania z bibliotecznych stanowisk komputerowych do przeglądania katalogów i baz.
 5. Istnieje, za zgodą dyrektora biblioteki, możliwość krótkoterminowego wypożyczenia publikacji dostępnych w czytelniach do domu.
 6. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów udostępnianych „na miejscu” na zasadzie usługi reprograficznej (zgodnie z regulaminem i cennikiem).
 7. Zachęcamy do korzystania z usług on-line (Biblioteki Cyfrowe Książnicy Zamojskiej, wypożyczalni cyfrowej Academica, POLONY oraz innych bibliotek cyfrowych), a także przeglądania baz katalogowych na własnych urządzeniach mobilnych.
 8. Nie prowadzimy usługi „wypożyczenia międzybiblioteczne”.
 9. Nie prowadzimy usługi korzystania z prasy codziennej w czytelniach.
 10. Czytelnie i wypożyczalnie w czasie otwarcia wprowadzają czasowe przerwy w celu przewietrzenia pomieszczeń oraz dezynfekcji lad, stolików, klamek, stanowisk komputerowych.
 11. Nie obsługujemy czytelników, których stan zdrowia jest widocznie zły. W takim przypadku bezzwłocznie wdrożone zostaną procedury przewidziane przez GIS w sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem u użytkownika biblioteki.
 12. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki wdrożone zostaną bezzwłocznie procedury przewidziane w takim przypadku przez GIS.vvvv