Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego wznawia nabór prac na konkurs „Mój Zamość”. Przypominamy, że konkurs realizowany jest z okazji 440 rocznicy założenia Zamościa. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), seniorów i wszystkich zagrożonych społecznym wykluczeniem. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy (w formie plastycznej lub literackiej) zainspirowanej Zamościem, jego historią, kulturą, zabytkami, krajobrazami, niezwykłymi miejscami oraz osobistymi odczuciami związanymi z miastem.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Regulamin konkursu