11 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, tymczasem w @Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się Finał Konkursu „Książka Roku 2020” oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada. Wyróżnienie za szczególne walory edytorskie i formę przekazu otrzymała @Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego za książkę Bogdana Nowaka „Wiosna w reżimie sanitarnym”. Dziękujemy.

#BibliotekaStulecia