Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu prosi o wsparcie finansowe w walce z koronawirusem. Książnica Zamojska znając solidarność i hojność swoich Czytelników przekazuje prośbę o pomoc w tej akcji.