29 maja 2020 r. komisja konkursowa w składzie: Mirosław Chmiel, Halina Zielińska i Leszek Wygachiewicz dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs fotograficzny ZACZYTANI, organizowany przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę otrzymuje Poźniak Maria za pracę pt. Warto czytać od najmłodszych lat

II nagrodęKarina i Kacper Szmit za pracę pt. Kiedy czytasz możesz być kim chcesz

III nagrodęHanna Samulak za pracę pt. Czytanie z naturą 1

wyróżnienieAgata Nizio za pracę pt. Historia pisana książkami.

 

Zwycięzcom gratulujemy.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z laureatami.