Organizatorem konkursu na projekt gadżetu promocyjnego dla Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej jest Koordynator LBW i Rada LBW. Celem Konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do ewentualnej realizacji najlepszego projektu gadżetu promocyjnego. Konkurs „Wygraj z LBW” realizowany jest w związku z aktywnością promocyjną LBW mającą na celu umocnienie marki Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej i wzrost zainteresowania projektem wśród użytkowników bibliotek cyfrowych.

 

Regulamin