CZYTELNIA REGIONALNA I OGÓLNA

pokój nr 17

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7.30 – 18.00

sobota 7.30 – 15.30

 

 

 

CZYTELNIA REGIONALNA

im. Zygmunta Klukowskiego

tel. 84 627 11 54, wew. 31

e-mail: region@biblioteka.zamosc.pl

 

CZYTELNIA OGÓLNA

tel. 84 627 11 54, wew. 30

e-mail: czytg@biblioteka.zamosc.pl

 

 

 

 

Czytelnia Regionalna udostępnia na miejscu następujące źródła:

– Bibliografię Zamojszczyzny : książki i broszury, bibliografię regionalną miasta Zamościa i powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, obszarów przygranicznych Łucka i Wołynia, regionalne czasopisma i wydawnictwa ciągłe w bieżącej prenumeracie oraz retrospektywne, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, zbiory kartograficzne, ilustracyjne, ekslibrisy, mikrofilmy, dokumenty audiowizualne, starodruki, niepublikowane prace dotyczące Zamojszczyzny,

– księgozbiór informacyjny: encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie ogólne i specjalne, informatory, monografie, kompendia,

– literaturę i czasopisma z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,

– normy bibliograficzne (bibliotekarskie),

– kartoteki bibliograficzne,

– Księgozbiór Klemensowski Rodziny Zamoyskich jest w depozycie Książnicy Zamojskiej od 2008 roku. Kolekcja zawiera książki, rękopisy, zbiory kartograficzne, wydawnictwa ciągłe z XVI – XX wieku. W zbiorach znajdują się druki polskie i obce z różnych dziedzin wiedzy, wydane w oficynach drukarskich całego świata. Zbiór zawiera dzieła związane z Zamościem i Lubelszczyzną. Liczy ponad 12 tysięcy woluminów, w tym ponad 6,5 tysiąca starodruków.

 

Księgozbiór Klemensowski Rodziny Zamoyskich udostępniany jest w celach naukowych, wyłącznie w sposób prezencyjny w Czytelni.

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określają regulamin  i cennik.

 

Informacji bibliograficznych i faktograficznych udzielamy na podstawie:

– katalogów kartkowych i komputerowych Książnicy Zamojskiej,

– własnych baz danych,

– księgozbioru podręcznego,

– Internetu,

– bibliografii regionalnych,

– katalogów innych bibliotek dostępnych on-line.

 

Do dyspozycji Czytelników jest 16 miejsc w czytelni regionalnej.

 

 

 

CZYTELNIA OGÓLNA

 

Czytelnia gromadzi i udostępnia na miejscu księgozbiór naukowy i popularnonaukowy oraz czasopisma z różnych dziedzin wiedzy o charakterze uniwersalnym. Zbiory liczą ponad 20 tysięcy woluminów.

Do dyspozycji Czytelników jest 36 miejsc.

W Czytelni można uzyskać informację rzeczową i bibliograficzną w oparciu o komputerowe bazy danych.

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

  1. Jeżeli Biblioteka nie posiada poszukiwanych przez Czytelników materiałów bibliotecznych może je sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
  2. Czytelnik składa zamówienie na materiały biblioteczne podając dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji
  3. Sprowadzane przez Czytelnię książki są udostępnione Czytelnikowi wyłącznie w Czytelni
  4. Koszty sprowadzania książek i innych dokumentów (np. mikrofilmów) reguluje cennik

 

Zasady korzystania z Czytelni:

  1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia, na podstawie ważnego dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  2. W Czytelni można korzystać ze wszystkich jej zbiorów, wypełniając rewersy.
  3. Nie można kopiować materiałów bibliotecznych wydanych do 1950 r. tzw. „s” oraz książek z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, albumów) podlegających ochronie.
  4. Czytelnik odpowiada za uszkodzenia materiałów bibliotecznych powstałych z jego winy.
  5. Zbiorów bibliotecznych nie należy wynosić poza Czytelnię bez wiedzy dyżurnego bibliotekarza.

 

Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej, toreb, plecaków i parasoli.

W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonu komórkowego i spożywania posiłków.

Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

 

 

STANOWISKA INTERNETOWE

czynne

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.45

sobota 8.00 – 15.00

 

 

ACADEMICA

W Czytelni znajduje się stanowisko komputerowe cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA. ACADEMICA umożliwia dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostęp do publikacji nie chronionych prawem autorskim jest nieograniczony. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanym terminalu w Czytelni po wcześniejszej rezerwacji.

czynne

poniedziałek – piątek 9.00 – 16.00

sobota 8.00 – 14.00

 

Do dyspozycji Użytkowników są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Na stanowiskach komputerowych jest udostępniany bezpłatnie program MICROSOFT OFFICE 2003.

Istnieje możliwość zrobienia wydruków, koszty reguluje cennik.

 

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Czytelni Ogólnej określają regulamin i cennik.

 

 

Czytelnia Regionalna

Czytelnia Czasopism Ogólnych

Kącik Czytelniczy czasopism regionalnych

Dokumenty życia społecznego

Nasi sponsorzy