Czytelnia Regionalna

Czytelnia Regionalna gromadzi i udostępnia bogatą literaturę regionalną XIX i XX-wieczną,związaną z historią i teraźniejszością Zamojszczyzny. Zbiory Czytelni Regionalnej obejmują książki, broszury, czasopisma regionalne i lokalne, artykuły z czasopism i zbiory specjalne o tematyce regionalnej, w skład których wchodzą: dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, zbiory kartograficzne, ilustracyjne, pocztówki, ekslibrisy, teki ekslibrisów, mikrofilmy, dokumenty audiowizualne.

W zbiorach znajduje się również literatura z zakresu bibliotekoznawstwa, księgozbiór podręczny, księgozbiór informacyjny, bibliografie ogólne i specjalistyczne.

Czytelnicy mają dostęp do komputerowej Bazy Bibliografii Zamojszczyzny tworzonej na bieżąco w oparciu o artykuły z prasy regionalnej a także do zasobów lokalnych Internetu.