Działalność kulturalno-oświatowa z osobami niepełnosprawnymi

 

 

Konkursy
Dla osób z niepełnosprawnością w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych) z różnych środowisk, ośrodków, instytucji, także seniorów i osadzonych, adresowane są konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie o zasięgu regionalnym. W ostatnim czasie odbyły się, m.in. konkursy: „Cztery pory roku”, „Opowiem Ci o Polsce”, „Moje podróże małe i duże”.

Wystawy
Z prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach organizowane są wystawy, które służą promocji twórczości osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych. Pokazywanie świata przeżyć osób niepełnosprawnych w ich działaniach twórczych wzbogaca także świat przeżyć osób zdrowych. Ma ogromny wpływ na ich zachowanie, uczy tolerancji i akceptacji, szczególnie gdy chodzi o zachowanie, oraz rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży. Zorganizowano m.in. wystawy: „Cztery pory roku”, „Opowiem Ci o Polsce”, „Moje podróże małe i duże”.

Wykłady i seminaria
Wypożyczalnia Multimedialna organizuje różnorodne prelekcje przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, seniorów oraz seminaria, obejmujące swoją tematyką problemy osób z niepełnosprawnościami.

Koncerty, występy artystyczne, spotkania okolicznościowe
Imprezami integracyjnymi, promującymi twórczość osób z niepełnosprawnością są koncerty i występy artystyczne. Gromadzą one zarówno niepełnosprawnych użytkowników biblioteki, jak i zdrowych. M.in. odbyły się: w wykonaniu niewidomego artysty Mirosława Berbeckiego koncert poezji śpiewanej Pamięci Marka Grechuty oraz Koncert Kolęd Zakazanych (patriotycznych), koncert piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego Meteor, występ taneczno-wokalny dzieci ze Specjalnego Przedszkola w Krasnymstawie.

Lekcje biblioteczne i pogadanki
Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych systematycznie prowadzi lekcje biblioteczne i pogadanki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zdrowej. Podczas takich zajęć dzieci mają możliwość twórczego interpretowania wybranych tematów w postaci rysunków lub innych prac manualnych. Dzieci niepełnosprawne rozwijają swoje zdolności poznawcze i manualne. Natomiast dzieci zdrowe poznają potrzeby osób niepełnosprawnych i uczą się tolerancji.

Spotkania z ciekawymi ludźmi
Spotkania z ciekawymi ludźmi, to takie spotkania, które umożliwiają pasjonatom podzielenie się swoim hobby ze słuchaczami. M.in. zorganizowano spotkania: z podróżniczką Ewą Gruszką-Będziejewską; Anną Sylwią Kukułowicz – aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek, Andrzejem Szymańskim – utalentowanym plastycznie uczniem ZSP w Biłgoraju; Władysławem Bednarczykiem, popularyzującym historię II wojny światowej.