pochodzących z Funduszy Promocji Kultury,

uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Regionalne Kolekcje Tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej 

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu pozyskała z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 15 200 tys. zł na realizację projektu „Regionalne Kolekcje Tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej”. Wniosek aplikacyjny otrzymał dostateczną ilość punktów zespołu oceniającego i w niedługim czasie rozpocznie się jego realizacja.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zdigitalizowany zostanie zasób materiałów regionalnych, w tym: dokumenty NSZZ “Solidarność” Zamojskich Fabryk Mebli, kroniki statku “Ziemia Zamojska” oraz mikrofilmy z 220 numerami czasopism regionalnych z lat (1893 – 1945). W ramach projektu doposażona zostanie również pracownia digitalizacji oraz zrealizowane zostaną zadania edukacyjne.

Zasób Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej wzbogacony zostanie o trzy nowe kolekcje:

– NSZZ Solidarność Zamojskich Fabryk Mebli

– Statek „Ziemia Zamojska”

– Czasopisma Regionalne 1893-1945

 

 

Książka drogą do wyobraźni – X Zamojski Festiwal Książki

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu pozyskała dotację w wysokości 18 300 tys. zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2020 na realizację projektu „Książka drogą do wyobraźni – X Zamojski Festiwal Książki”.

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku, w Bibliotece Głównej oraz w przestrzeni Starego Miasta w Zamościu.

Program przewiduje m.in.: wykłady historyczne, warsztaty dla najmłodszych, spotkania z autorami, youtuberami oraz działaczami społecznymi.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie: Czytelnia pod chmurką, Strefa Małego Czytelnika, zbiórka książek „Już przeczytanych” w celu przekazania ich osobom o ograniczonej sprawności, „kiermasz książki używanej”. Festiwal promować będzie chodząca maskotka.

Zamierzeniem festiwalu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych wśród wszystkich grup społecznych, szczególnie tych niebędących uczestnikami życia literackiego.

 

 

Dzielmy się wiedzą – mnóżmy pomysły

Cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki – 16 480 zł

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 33 350 zł