pochodzących z Funduszy Promocji Kultury,

uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Regionalne Kolekcje Tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej 

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu pozyskała z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 15 200 tys. zł na realizację projektu „Regionalne Kolekcje Tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej”. Wniosek aplikacyjny otrzymał dostateczną ilość punktów zespołu oceniającego i w niedługim czasie rozpocznie się jego realizacja.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zdigitalizowany zostanie zasób materiałów regionalnych, w tym: dokumenty NSZZ “Solidarność” Zamojskich Fabryk Mebli, kroniki statku “Ziemia Zamojska” oraz mikrofilmy z 220 numerami czasopism regionalnych z lat (1893 – 1945). W ramach projektu doposażona zostanie również pracownia digitalizacji oraz zrealizowane zostaną zadania edukacyjne.

Zasób Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej wzbogacony zostanie o trzy nowe kolekcje:

– NSZZ Solidarność Zamojskich Fabryk Mebli

– Statek „Ziemia Zamojska”

– Czasopisma Regionalne 1893-1945

 

 

Książka drogą do wyobraźni – X Zamojski Festiwal Książki

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu pozyskała dotację w wysokości 18 300 tys. zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2020 na realizację projektu „Książka drogą do wyobraźni – X Zamojski Festiwal Książki”.

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 roku, w Bibliotece Głównej oraz w przestrzeni Starego Miasta w Zamościu.

Program przewiduje m.in.: wykłady historyczne, warsztaty dla najmłodszych, spotkania z autorami, youtuberami oraz działaczami społecznymi.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie: Czytelnia pod chmurką, Strefa Małego Czytelnika, zbiórka książek „Już przeczytanych” w celu przekazania ich osobom o ograniczonej sprawności, „kiermasz książki używanej”. Festiwal promować będzie chodząca maskotka.

Zamierzeniem festiwalu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych wśród wszystkich grup społecznych, szczególnie tych niebędących uczestnikami życia literackiego.

 

 

Dzielmy się wiedzą – mnóżmy pomysły

Cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki – 16 480 zł

 

Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu pozyskała dotację w wysokości 650 tys. zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2020 na realizację zadania „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”. Projekt realizowany jest w trybie dwuletnim (2020 -2021) i dotyczy adaptacji lokalu pozyskanego z zasobów miasta Zamość na potrzeby działalności Filii Bibliotecznej nr 6 Książnicy Zamojskiej.
Przedmiotem wykonywanych prac są roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne w pozyskanym lokalu.
W nowej przestrzeni bibliotecznej przewidziano strefy tematyczna dla różnych grup odbiorców, dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz użytkowników ze specjalnymi potrzebami.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 33 350 zł