Szanowni Państwo,

            w związku z dużym zapotrzebowaniem na rodziny zastępcze oraz trudną sytuacją związaną z brakiem kandydatów wychodzimy z kampanią promującą rodzicielstwo zastępcze. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka. Wysokość świadczenia na utrzymanie wychowanka to 1131 zł na miesiąc, dodatkowo rodzina zawodowa otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2968 zł brutto, pogotowie rodzinne  –  3392 zł brutto a prowadzący rodzinny dom dziecka 3900 zł brutto. Każda rodzina zastępcza otrzymuje także dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł. Ponadto rodziny otrzymują dodatkowe świadczenia w zależności od potrzeb.

            Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą ale masz wątpliwości bądź chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat – zgłoś się do nas.

 

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamość
ul. B. Prusa 2
22-400 Zamość
tel. 84 627 07 73

e-mail: opziwr-zamosc@wp.pl
www.opziwr-zamosc.pl
szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/opziwr

Link do spotu promującego rodzicielstwo zastępcze:
https://vimeo.com/507624220/de44a46307