Wystawa Przeżarte wytarte stanowi przegląd dokonań studentów z Katedry Grafiki Warsztatowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wszystkie przedstawiane prace powstały w pracowni wklęsłodruku w roku akademickim 2022/23. Tytuł wystawy odnosi się do fascynującego technologicznego procesu trawienia, wręcz przeżerania blach siarczanem miedzi bądź chlorkiem żelaza, a także żmudnego  procesu wycierania farby z miejsc nie przeżartych podczas trawienia rysunku. W ten sposób autorzy tworzą matryce, z których powstają odbitki graficzne.
     Nasza pracownia to niewątpliwie miejsce spotkań, dyskusji, wymiany myśli, ale przede wszystkim pracy twórczej. Tu studenci poznają język grafiki artystycznej, zmagają się z trudną i fascynującą materią druku wklęsłego. Przedstawione grafiki reprezentują bogactwo poznawanych wklęsłodrukowych technik graficznych (sucha igła, akwaforta, akwatinta, miękki werniks, odprysk), a zarazem różnorodność postaw artystycznych młodych twórców.
     Dzięki talentowi, wrażliwości, ciekawości świata, ale i wytrwałości studenci z Lublina tworzą grafiki, które w niewielkim wycinku prezentujemy miłośnikom sztuki w Zamościu.