12 marca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Dyrektor Książnicy Zamojskiej, Piotr Bartnik odebrał Medal 550-lecia Województwa Lubelskiego. Dziękujemy za to wyróżnienie.