„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”
                                                          Pierre de Brantome