Zbiory Książnicy Zamojskiej od roku prezentowane są w nowym katalogu online, dostępnym również za pośrednictwem urządzeń mobilnych pod adresem:

https://omnis-zamojski.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_ZAM:ZAM_1&lang=pl

Dzięki implementacji najnowocześniejszego systemu ALMA użytkownik biblioteki, posiadający aktywną kartę biblioteczną może samodzielnie zarządzać swoim kontem, m.in. zamawiać książki w dowolnym momencie, przedłużać okres wypożyczenia czy też otrzymywać wygodne powiadomienia o terminie zwrotu. Katalog, również poza jeszcze innymi przydatnymi funkcjonalnościami, umożliwia przeszukiwanie ogromnej 37-milionowej bazy połączonych katalogów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek, codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze.

Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Książnicy Zamojskiej zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową. Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.