„Czas na Seniora” to projekt skierowany do osób 60+.

Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu osób 60+, integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego oraz edukacja środowiska osób starszych.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu:

– warsztatów  komputerowych (Uczestnicy nauczą się jak należy poruszać się w przestrzeni nowych technologii (m.in. korzystania z platformy ePUAP)

– warsztatów rękodzieła w wybranych technikach: powertek, malowanie ikon, florystyka.

– zajęć ruchowych poprawiających ogólny stan psychofizyczny i samopoczucie.

Wykłady tematyczne:

  1. Profilaktyka bólu kręgosłupa
  2. Książka jako narzędzie terapeutyczne

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie sesja zdjęciowa do której wykorzystamy prace rękodzielnicze wykonane w trakcie warsztatów.

Przedsięwzięcie trwa od 10 do 25 października 2023 r.

Książnica Zamojska w Zamościu, ul. Kamienna 20

Ilość miejsc ograniczona