Zachęcamy do aktywnego i zdrowego stylu życia, promujemy aktywne i wartościowe spędzania wolnego czasu.

Regulamin konkursu