SZANOWNI CZYTELNICY

Uprzejmie informujemy, że od 25 stycznia 2021 r. ulega zmianie procedura zwrotu zbiorów wypożyczonych w bibliotekach Książnicy Zamojskiej.

 

W Bibliotece Głównej (ul. Kamienna 20) obowiązują następujące zasady:

  1. Czytelnik, który posiada wypożyczenia do zwrotu udaje się do punktu zwrotów – POKÓJ nr 4 (obok Wypożyczalni Głównej).
  2. Po przekazaniu zwrotów bibliotekarzowi zostaną one automatycznie zdjęte z konta użytkownika. Czytelnik uzyska pełną informację o stanie swojego konta bibliotecznego na dany dzień.
  3. Zwrócone zasoby zostają zablokowane i skierowane na 3-dniową kwarantannę. Po tym czasie włączane są do ponownego udostępniania.

We wszystkich filiach bibliotecznych:

  1. Czytelnik zaprezentuje bibliotekarzom przyniesione do zwrotu książki: poda ilość egzemplarzy, tytuły oraz numery inwentarzowe zwracanych książek.
  2. Bibliotekarze zdejmą z konta Czytelnika zwracane książki, jednocześnie informując o ewentualnych zaległościach lub przedłużą na jego prośbę termin wypożyczenia zbiorów. Czytelnik uzyska pełną informację o stanie swojego konta bibliotecznego na dany dzień.
  3. Czytelnik samodzielnie odłoży przyniesione „zwroty” do przygotowanych pudełek z napisem „KWARANTANNA”. Umieszczone tam książki pozostaną w kwarantannie przez okres 3 dni i będą niedostępne do wypożyczenia. Po upływie tego czasu zostaną „uwolnione” i trafią na półki do ponownego udostępniania.

 

Wizyty w bibliotekach wciąż odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem obowiązujących zasad. Wszystkich obowiązują maseczki, dystans i dezynfekcja dłoni

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.