16 września 2020 r. w Książnicy Zamojskiej odbędą się warsztaty dla bibliotekarzy, które poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek – adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, badacz problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0”, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w bibliotekach, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem.

Nowe technologie nie tylko zmieniają oblicze bibliotek, ale także oferują proste i szybkie metody komunikacji czy współpracy pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem. Ułatwiają także prezentację oferty usług biblioteki, jak również dostosowanie ich do oczekiwań młodego użytkownika.

Podczas szkolenia bibliotekarze nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

  1. Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece. Wolny wybór czy konieczność wykorzystania przez bibliotekarza? Narzędzia i usługi Web 2.0 w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo dzieci w internecie,
  2. Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w bibliotece.

Ewolucja książek elektronicznych. Różne formy eBooków

Mobilne narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą

  1. Blog biblioteczny współtworzony przez młodych czytelników (ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem platformy Blogger).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Dzielmy się wiedzą – mnóżmy pomysły, cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny: Nowy Kurier Zamojski