Książnica Zamojska zaprasza do wypożyczania czytników e-booków i korzystania z kodów Legimi. Urządzenia bezpłatnie udostępnia Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych, pok. nr 1.

Regulamin wypożyczeń oraz instrukcja korzystania z usługi Legimi i czytników.

Urządzenia zostały pozyskane w ramach projektu „E-nergiczny czytelnik”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.