Realizowane jest w ramach zadania „Biblioteka – z książką w przestrzeni miasta”

Wiersz Jonasza Kofty „Trzeba marzyć czytają Małgorzata i Krzysztof Gałaszkiewiczowie

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie Lubelskie Smakuj Życie