7 października 2020 r. odbędą się warsztaty online dla bibliotekarzy, które poprowadzi Alina Łysak – doświadczony pedagog i kulturoznawca, znawca aktualnego rynku książki. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowała jako pedagog specjalny w przedszkolu, zajmowała się moderacją forum. Mól książkowy, który nie gardzi także dobrą grą – zawsze ma przy sobie książkę albo ebooki. Obecnie pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, gdzie może połączyć trzy swoje zainteresowania – pracę z dziećmi i młodzieżą, książki i social media.

Podczas szkolenia warsztatowego uczestnicy zdobędą wiedzę jak dostosować ofertę czytelniczą do potrzeb młodego pokolenia. W celu skutecznego diagnozowania zainteresowań czytelniczych młodzieży, przekazane zostaną niezbędne informacje z zakresu teorii pedagogiki i psychologii rozwojowej. Bibliotekarze otrzymają także porady dotyczące tego, jak przewidywać, które książki spotkają się z zainteresowaniem młodych czytelników i gdzie szukać rzetelnej informacji przy budowaniu atrakcyjnego księgozbioru bibliotecznego. W ofercie obecnego rynku wydawniczego niełatwo bibliotekarzom wyszukać książki wartościowe, dlatego przygotowana zostanie i zaprezentowana lista polecanych książek dla tej grupy odbiorców. Planowane jest też omówienie metod promocyjnych i analiza sposobów dotarcia z ofertą czytelniczą do młodzieży, także tej grupy, która do bibliotek nie przychodzi.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Dzielmy się wiedzą – mnóżmy pomysły, cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Partnerstwo dla książki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Patronat medialny: Nowy Kurier Zamojski