Słowo Kalendarz pochodzi od łacińskiego rzeczownika kalendarium oznaczającego księgę zawierającą obwieszczenia. Prof. Krystyna Długosz-Kurczabowa podaje w Wielkim słowniku etymologiczno-historycznym języka polskiego PWN, Warszawa 2008, s. 282-283: W tradycji rzymskiej najwyższy kapłan na początku każdego miesiąca zwoływał na Kapitol obywateli i ogłaszał im długość miesiąca, przypadające święta, ważne wydarzenia.

Ogłaszamy zatem, że w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego powstał Kalendarz na Rok Pański 2021. Jest to wydawnictwo w dwójnasób szczególne. Po pierwsze pojawia się w serii Biblioteka Stulecia i jest jej trzecią pozycją przygotowaną na okoliczność jubileuszu 100-lecia Książnicy Zamojskiej. Po wtóre przyświeca mu cel popularyzacji biblioteki jako miejsca, wokół którego skupiają się ludzie, dla których książka jest czymś więcej niż tylko zbiorem oprawnych kartek. W Kalendarzu znajdują się – z konieczności skrócone – opowieści o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych głównie z książką, Zamościem i Zamojszczyzną, ale nie tylko.

 

Nasze wydawnictwo wpisuje się w bogatą tradycję tzw. „Kalendarzy Zamojskich”, która sięga II połowy XVII wieku, kiedy to z Drukarni Akademii Zamojskiej wychodziły kalendarze Stanisława Niewieskiego, później także jego syna Franciszka. Na przełomie wieków ukazywały się w Zamościu kalendarze Tomasza Ormińskiego. Najpopularniejsze XVIII-wieczne kalendarze – cieszące się popularnością w całey Rzeczypospolitey wydawał również w Zamościu Stanisław Duńczewski. Kilka jego dzieł można obejrzeć w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej. Wśród nich Kalendarz polski y ruski na rok Panski MDCCXLVI po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory i według chronologistów przez Stanisława z Łazow Dunczewskiego wyrachowany. Ciekawie prezentuje się Kalendarz informator firm chrześcijańskich w Zamościu na rok 1938. A nie jest to jedyny kalendarz w naszych cyfrowych zbiorach.

Niech to będzie dobry rok, pełen mądrych słów, ważnych wydarzeń, szczególnych spotkań. Zapraszamy na roczną wędrówkę w towarzystwie naszej Stulatki do biblioteki XXI wieku.