Na początku kwietnia Fundacja Folkowisko rozpoczęła akcję „Książki zamiast bomb”. Projekt ma na celu zebranie funduszy na zakup książek w języku ukraińskim i przekazanie ich do bibliotek w Polsce. W tym działaniu Fundacja Folkowisko łączy siły z Koalicją Letnich Festiwali Literackich. Zbiórka funduszy prowadzona jest poprzez stronę internetową Festiwalu Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn, a cała Koalicja wsparła promocję akcji. Zbiórka trwa, ale Folkowisko nie ustaje w działaniach na rzecz tego pomysłu.

#Książkizamiastbomb doleciały też do nas. Dziękujemy! Powiedzcie swoim nowym znajomym z Ukrainy, że Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego ma coraz więcej książek w ich języku ojczystym.