Książnica Zamojska zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym (NIE) Oceniaj książki po okładce! Zadaniem konkursowym jest wykonanie, zaprojektowanie okładki, ilustracji dotyczącej wybranej (ulubionej) książki lub opisanie jej poprzez dowolny tekst literacki (poezja, proza). Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), seniorów i wszystkich zagrożonych wykluczeniem społecznym (osadzonych). Jego celem jest aktywizacja środowiska osób specjalnej troski i umożliwienie im twórczego zaprezentowania się
w środowisku lokalnym.  Prace należy przesłać pocztą  lub dostarczyć osobiście w terminie do 15 listopada 2021 r. Mamy nadzieję na liczny udział oraz życzymy satysfakcjonujących wyników. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody.

W załączniku Regulamin Konkursu.
Szczegółowych informacji udziela Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych, tel. (84) 627 11 54 wew. 28,
ul. Kamienna 20 w Zamościu.