Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu realizuje projekt pn.: „Regionalne kolekcje tematyczne w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej”. Jego częścią jest digitalizacja Czasopism Regionalnych z lat 1893-1945. Kolekcję tworzy 60 mikrofilmów ze zbiorów Książnicy Zamojskiej. Czasopisma podejmują tematykę społeczną, polityczną, zagadnienia literackie, religijne, ekonomiczne, gospodarcze, propagandowo-wyborcze końca XIX i początku XX wieku. Wśród publikacji umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej, w wolnym dostępie, obejrzeć można egzemplarze m.in. Gazety Zamojskiej (1918, 1919), Kurjera Zamojskiego (1918, 1919), Skrzata Udryckiego (1918), Głosu Zamościa (1919), Nowin Zamojskich (1917), czy Głosu Ziemi Zamojskiej (1906).

Łączna liczba publikacji w kolekcji: 230

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane zostały 4 spotkania pn. „Literackie pasje młodzieży na przykładzie regionalnych gazetek szkolnych” z dr Agnieszką Szykułą-Żygawską, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie, redaktor naczelną kwartalnika gminy Łabunie U źródła, byłą redaktor naczelną Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, autorką książek i artykułów o historii, sztuce i kulturze materialnej regionu. Autorka w ciekawy i przystępny sposób, nawiązując do zawartości czasopism szkolnych i młodzieżowych, odnosi się do literackiej aktywności młodych ludzi. Nagrania zostały udostępnione na kanale YouTube Książnicy Zamojskiej.

Zachęcamy do obejrzenia filmików i korzystania z cyfrowego zasobu biblioteki.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.