Pierwsze spotkanie już 7 Lipca. Dominika Lipska i Agnieszka Lidia Płatek o Jadwidze Zamoyskiej.