„Wolność Sumienia” dwumiesięcznik [w 1935 roku jako miesięcznik, styczeń, luty, kolejny numer znów podwójny] poświęcony szerzeniu idei wolności sumienia i wyznania. Od numeru 3 (maj-czerwiec 1934) jako Organ Stowarzyszenia Obrony Wolności Sumienia w Polsce. Numer pierwszy okazowy czasopisma ukazał się [z adnotacją Drugi nakład po konfiskacie] w listopadzie 1933 roku. Redaktorem i wydawcą był Antoni Żbikowski (1865-1946). Redakcja i administracja pisma mieściła się początkowo w Tomaszowie Lubelskim. Od maja 1934 roku w Zamościu przy ulicy Żeromskiego 13, a następnie Kościuszki 9. Ciekawostką jest fakt, że filie administracji funkcjonowały także w Warszawie Aleja 3 Maja 2 m. 40., Stanach Zjednoczonych: A. J. Mahoń, 905 E. 75 th Street, Gleveland, Ohio, Brazylii: Senhor Ladislau Wójcik, Jorreio Ivahy, Parana, Brasil i w Argentynie: P. Kazanowski, Calle Cramer 4555, Buenos Aires, Rep. Argentina.

Egzemplarz czasopisma kosztował 20 groszy. Pierwszy numer liczył 16 stron. Poza tematycznymi artykułami w gazecie pojawiały się stałe rubryki: Wiadomości ze świata, Wśród książek, Kącik humoru, Z Polski, Z prasy. Drukowano także ilustracje.

Gazetę tłoczono w Drukarni Sejmiku Zamojskiego, a od 6 numeru (listopad-grudzień) 1934 w Drukarni „Polski Odrodzonej” w Zamościu.

W czasopiśmie publikowali: redaktor Antoni Żbikowski (adwokat z Tomaszowa Lubelskiego), Henryk Ułaszyn, A. Sielski, Stanisław Skalski, Paweł Hulka-Laskowski, Bronisław Kazaliński, Władysław Żeliski, Poseł Henryk Świątkowski (adwokat z Zamościa), St. Morski, Marian Wawrzeniecki, Ludwik Kostkiewicz, Antoni Januszkiewicz (sędzia, emeryt).

Ukazywała się także Biblioteczka Czasopisma „Wolności Sumienia”. W styczniu 1935 roku, jako numer 1 w serii, dołączono do numeru broszurę Szkice antyklerykalne Antoniego Żbikowskiego. Z numerem lutowym prenumeratorzy otrzymali broszurę zawierającą sztukę sceniczną Dr. W. Miklaszewskiego pt. Czarownica. Sztuka współczesna w 2-ch aktach. Warszawa-Zamość 1935. Do numeru 3-4 (marzec-kwiecień) 1935 dołączono czterostronicowy ilustrowany dodatek ( tłoczony w Drukarni Rady Powiatowej w Zamościu). Na ilustracjach prezentowano bogów egipskich, japońskich i grecko-rzymskich. Dla prenumeratorów do numeru dołączona była także broszura J. Ościenia „Zwierciadełko kieszonkowe”. Kolejnym [nr 5-6] wydawnictwem Biblioteczki była broszura Antoniego Żbikowskiego W Księżogrodzie. Obrazki z rzeczywistości. Warszawa-Zamość 1935.

14 kwietnia 1934 roku w Zamościu odbyło się zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Obrony Wolności Sumienia w Polsce, na którem wybrany został tymczasowy Zarząd Główny, w składzie następującym: Przewodniczący: Henryk Świątkowski, adwokat, Zamość; Vice-przewodniczący: Henryk Kosiński, notarjusz, Hrubieszów; Sekretarz: Antoni Żbikowski, adwokat, Zamość; skarbnik: Bronisław Sikorski, adwokat, Zamość; Członkowie Zarządu: Wacław Gizbert – Studnicki, Wilno; Bolesław Kazanecki, Zamość; Helena Szeleścina, Warszawa; Dr. Janina Enderówna, Warszawa; Karol Skowron, Udrycze, pow. zamojski; Zastępcy członków Zarządu: Antoni Pająk, Tomaszów Lubelski; Stefan Sendłak, Zamość; Jan Kuc, Jezierna, pow. tomaszowski; Teodor Gadecki, Zamość; Józef Jurkowski, Tomaszów Lubelski.

Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dn. 23 marca 1934 r. B. A. VI 3 a/308, wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 808), wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego pod Nr. 28, stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Obrony Wolności Sumienia w Polsce. Lublin, dnia 24 marca 1934 r.

Gazeta posiadała kolporterów. W sprawie nabywania poszczególnych numerów naszego pisma i broszur prosimy się zwracać w Warszawie P. B. Kiełpińskiego i w Dąbrowie Górniczej Stefana Wieczorka.

Opracowano na podstawie materiałów własnych Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej oraz zbiorów polony i Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Piotr Piela