„Słowo Zamojskie” – tygodnik, ukazujący się w latach 1929-1930, poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym, naukowym i literackim. W winiecie czasopisma cytowano słowa poety Adama Asnyka Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. Pierwszy numer ukazał się 29 października 1929 roku, ostatni 51. datowany jest na niedzielę 21 grudnia 1930 roku. Łącznie ukazały się więc 63 numery. Egzemplarz kosztował 35 groszy. Redakcja i administracja pisma początkowo mieściła się przy ul. Lwowskiej 1, a następnie przy ul. Staszica 12. Wydawcą gazety był Antoni Borkowski, redaktorem Emil Lucjan Migasiński. „Słowo Zamojskie” drukowano w Drukarni Sejmiku Zamojskiego.

Gazeta utrzymywała się z reklam i była dostępna w wielu miejscach Zamościa. W pierwszym [ale nie tylko] numerze redakcja informowała, że prenumerata „Słowa Zamojskiego oraz egzemplarze są do nabycia w Zamościu w Administracji przy Lwowskiej Nr 1 (wprost monopolu), u p. Wawrzyszaka (Dom Centralny), w sklepie p. Żółcińskiej (przy aptece Kłossowskiego), w sklepie p. Czuprynowej (Lubelskie Przedmieście), w sklepie p. Siwiłły Nowa Osada (Rynek), u p. Becherowej ul. Żeromskiego L. 13, w Drukarni Sejmikowej, w Księgarni p. Pomarańskiego, w Księgarni p. Nachajskiego (Dom Centralny), w księgarni pocztowej p. Łapińskiego, w bufecie p. Łapińskiego stacja autobusowa i u sprzedawców. Tygodnik znaleźć można było również w Szczebrzeszynie w Księgarni p. Kimaczyńskiego, w Księgarni na poczcie i Stowarzyszenia Spożywców. W Zwierzyńcu w Stowarzyszeniu Spożywców i na Rudce w filii tegoż Stowarzyszenia. W Hrubieszowie w Księgarni p. Lejmana Wacława, w sklepie wódczanym u p. Kowalskiego Bronisława, u p. Józefa Hawlena, Hurtownia tytoniowa. W Tomaszowie w sklepie p. S. Brener, oraz w Księgarni p. Edwarda Witkowskiego. W Turobinie w sklepie p. J. Kosa i w księgarni p. W. Stawiarskiej. W Wysokiem (k/Krasnegostawu) na stacji kolejki wąskotorowej. W Miączynie u p. Ziemby. Na stacjach w księgarniach kolejowych „Ruch”: Warszawa Główna, Praga Dworzec Wschodni, w Lublinie, Rejowcu, Chełmie. Włodzimierzu, Zawadzie i u sprzedawcy w pociągach na linii kolejowej Zamość — Hrubieszów.

Do stałych działów „Słowa Zamojskiego” należały m.in.: Kronika, Z Tygodnia, Obrazki Zamojskie, Humor, Książki i czasopisma, Na widnokręgu świata, Gospodarstwo. Tygodnik poza publicystyką, krytyką literacką drukował prozę m.in. Gustawa Lawiny [był on również korespondentem „własnym” gazety z Rzymu], poezję m.in. wiersze Edwarda Niedziałkowskiego, Haliny Rogińskiej, Wandy Mystkowskiej, Zofii Rychlińskiej, Adeli Sajenczukówny, Marii Niklewiczowej, Marii Morszczyznianki-Hajerowej oraz twórczość Wandy Śliwiny publikującej jako Jagienka spod Lublina. Do gazety pisali Józef Nikodem Kłosowski, Stanisław Kowerski, Aleksy Jan Moch z Biłgoraja, Józef Białosiewicz ze Zwierzyńca, Franciszek Ursus-Siwiłło, Bronisław Liebek i ksiądz Romuald Dziegiński. Dodatkowo w numerze znaleźć było można repertuar kina „Stylowy”, wojskowego kinoteatru „Bagatela” [mieściło się przy ul. Ormiańskiej, gmach PKU], rozkłady jazdy autobusów, ogłoszenia drobne i informacje z giełdy (waluta, zboża). W „Słowie…”  artykuły zamieszczali także Kazimierz Lewicki, Henryk Rosiński, Stefan Miler, Olga Andruszewiczowa, inż. St. Wyrzykowski, Cecylia Kuncewiczowa, Stanisław Syta [Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej w Zamościu], Michał Pieszko, Władysław Mickiewicz [Prezes Zarządu Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Zamościu], Władysław Pruffer [Prezes Okręgowego Związku Straży Pożarnych w Zamościu], Wacław Bartoszewski [lekarz weterynarii], doktor Józef Czechowicz. Czasopismo drukowało też wiersze Artura Oppmana (Or-Ota), Jana Kochanowskiego, Maurycego Gosławskiego, Sebastiana Klonowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Stanisława Bojarczuka (krasnostawskiego Petrarki).

Opracowano na podstawie numerów archiwalnych czasopisma dostępnych w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotr Piela