Pierwsza zamojska wzmianka o introligatorze pochodzi z 1657 roku. W XIX wieku na terenie miasta działało kilka zakładów parających się oprawą. Wiek XX nie przyniósł jakiegoś wielkiego zapotrzebowania na usługi. Kalendarz informator firm chrześcijańskich w Zamościu na rok 1938 zawiera wpis o trzech podmiotach introligatorskich. Ogórkiewicz Jan, oprawa książek i obrazów, ul. Kościuszki, Żurek J. oprawa książek i obrazów, ul. Staszica oraz Introligatornia Rady Powiatowej, oprawa książek i obrazów – wymieniani są na stronach 70-72 tegoż wydawnictwa. Założona w lipcu 1921 roku Drukarnia Sejmikowa w sprawozdaniu za rok 1922 informowała, że nabyte zostały 3 nowe maszyny introligatorskie, tj. dziurkarka, nożyce do krajania tektury i maszyna do szycia drutem wydawnictw broszurowych. Ogółem w roku sprawozdawczym drukarnia wypracowała, a introligatornia oprawiła książek 6367 egzemplarzy i różnego rodzaju druków 1 201 760 egzemplarzy. Za swoją pracę drukarnia i introligatornia zostały nagrodzone brązowym medalem na wystawie przemysłowo-rolniczej w 1922 roku. Firma odnotowała czysty zysk za 1922 rok w wysokości 5 652 785 marek polskich.

Warto podkreślić, że przy Książnicy Zamojskiej również działa Introligatornia. Nasze dzieło – tomik poetycki Bogdana Nowaka Wiosna w reżimie sanitarnym zdobył wyróżnienie w konkursie Książka Roku 2020. W naszej Pracowni Introligatorskiej wykonujemy usługi w zakresie oprawy książek i prac dyplomowych. Tel. 84 627 11 54 wew. 33. Na portierni można skorzystać z usług ksero, bindowania i laminowania dokumentów. Tel. 84 627 11 54 wew. 38.