Dwutygodnik uczennic Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Numer pierwszy ukazał się z datą 1 października 1924 roku.

O ukazaniu się nowego czasopisma informowały „Myśli Młodociane”. W odezwie pierwszego numeru czytamy: Koleżanki!!! Wita Was pierwszy numer naszego pisemka. Dawno błąkał się wśród nas projekt wydawnictwa, ale przeszkody stojące na drodze nie pozwalały dojść mu do skutku. Aż wreszcie osiągnęłyśmy swój cel. I oto żyje nasze pisemko! Starajmy się prowadzić tę pracę tak, aby ona wydała pożądane owoce. Mamy nadzieję, że spotkamy się z życzliwością koleżanek, które powołujemy do serdecznej współpracy. Niech nie będzie jednostki w szkole, któraby nie dążyła do tego, by się przyczynić do dobra pisemka. Gdy w przyszłości, jako ludzie dojrzali wstąpimy w mury szkolne, z jakąż radością powitamy pisemko, istniejące jeszcze wśród młodzieży. Przyrzeknijmy więc sobie, że przy naszej wytrwałości i czynnym współudziale, a Bożej pomocy, pismo będzie się rozwijało, i będzie zogniskowaniem wszystkich naszych myśli i dążeń – W ogóle wszystkiego co stanowi najpiękniejszą wartość dusz młodych. Idźmy więc naprzód, a na drogę „Szczęść nam Boże!”

Funkcję redaktor odpowiedzialnej sprawowała profesor Adela Sommerówna. Redaktorem czasopisma była Anna Przytułówna, administratorem Gertruda Bełzówna. Prace harcerskie redagowała Gertruda Bełzówna. Kronikarzem była druhna Celina Dębińska, korektorką druhna Zofja Bajkowska.

Gazeta obejmowała cztery działy: naukowy, harcerski, literacki i satyryczno-humorystyczny. Na czele poszczególnych działów ustanowiono przewodniczącą, do której należało dostarczanie materjału do danego działu. Przewodniczącą działu naukowego została druhna Irena Grynasiuk, działu harcerskiego druhna Marja Wróblewska i druhna Ida Franczak, literackiego druhna Irena Bogielska i Ludwika Jaworska, humorystycznego Zofja Twardowska.

W jedynym dostępnym cyfrowo numerze publikowały: M. Miłoszeńska, J. Franczakówna, Irena Grabkowska, Marysia Wróblewska oraz Gierka i Zet z klasy (a+b)³. Czasopismo drukowano w Drukarni Sejmiku Zamojskiego. Koszt rocznej prenumeraty oszacowano na osiem złotych.

Opracowano na podstawie zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Piotr Piela