Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu otrzymała Nagrodę specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie za aktywność wydawniczą i ciekawą szatę graficzną publikacji.