4 grudnia 2020 r. odbędą się online warsztaty dla bibliotekarzy, które poprowadzi Monika Schmeichel-Zarzeczna.

Warsztaty mają na celu wzmocnienie kadry bibliotecznej, podniesienie motywacji oraz pobudzenie pracowników do kreatywnego i odświeżonego spojrzenia na swoje miejsce pracy. Bibliotekarze poznają techniki motywacji wewnętrznej, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zwiększania komfortu własnej pracy.

Konieczność przeprowadzenia takich warsztatów wymusza nowa sytuacja bibliotek, które są miejscem nie tylko udostępniania zbiorów. To obecnie przestrzeń, gdzie użytkownicy zyskują możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach swojego życia. Miejsce, które w pełni oddaje ideę lifelong learning – czyli uczenia się przez całe życie. Takie spojrzenie i funkcja biblioteki oznacza dla jej pracowników szeroki zakres obowiązków wymagający nieustannego podnoszenia kompetencji z różnych obszarów, poszukiwania inspiracji i podnoszenia własnej motywacji do pracy.

Monika Schmeichel-Zarzeczna – bibliotekarka, trenerka, historyk sztuki. Ukończyła Akademię Liderów Kultury prowadzoną przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Akademię Animatorów Stowarzyszenia „Klanza” oraz Szkołę Trenerów biznesu Akademii SET. W bibliotecznym świecie zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych. Członkini i ambasadorka Stowarzyszenia LABIB, ambasadorka EPALE e-platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Dzielmy się wiedzą – mnóżmy pomysły, cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

 

 

Patronat medialny: „Nowy Kurier Zamojski”