W nawiązaniu do obchodów ROKU LEMA Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu zaprasza do oglądania tworzonej na bazie zasobów cyfrowych nowej kolekcji pn. “aLEMem, czyli fantastyczne zobrazowanie literatury”.
Zapraszamy do oglądania, komentowania i częstych wizyt w bibliotece – a jeśli będzie jakiś probLEM to do odwiedzin wirtualnych.