Przekazanie do Archiwum akt miasta Zamościa, w środku kierownik Hipolit Kozioł, pierwszy od prawej Jan Jędruszczak. Fotografia pochodzi z Kroniki Archiwum

Archiwum Państwowe w Zamościu powstało w sierpniu 1950 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku jako oddział powiatowy Archiwum Państwowego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Oświaty nr 19, poz. 253). Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych oddział przekształcono w Powiatowe Archiwum Państwowe w Zamościu, które do 1975 r. podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Lublinie. Organizatorem i pierwszym kierownikiem powołanego Archiwum był Hipolit Kozioł. Ojciec poetki Urszuli i Andrzeja członka grupy VOX.

Historia Archiwum