fot. Adam Gąsianowski

Bogumiła Sawa urodziła się w 1940 r. w Kamionce k. Kozłówki. W Zamościu mieszkała od 1951 r. Ukończyła studia historyczne, początkowo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (1957 – 1959), a następnie na Uniwersytecie Warszawskim (1959 – 1962). Od 1962 r. pracowała jako bibliotekarka i nauczycielka w I LO w Zamościu. W 1978 r. na UMCS obroniła pracę doktorską Przemiany miasta Zamościa w latach 1772-1866. Przez 12 lat pracowała jako dokumentalistka w Zamojskim Oddziale Państwowego Przedsiębiorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków. Bogumiła Sawa to autorka wielu cennych studiów historyczno-architektonicznych dotyczących Zamościa i jego przedmieść. Przez wiele lat prowadziła wnikliwe kwerendy biblioteczne i archiwalne dotyczące staropolskiego i XIX-wiecznego Zamościa, dokonując ciekawych odkryć. Odnalazła rysunki attyki na kamienicy przy Rynku Wielkim nr 5a, sfinansowała z własnych oszczędności projekt budowlany i w 2006 r. udało się doprowadzić do końca jej rekonstrukcję. Na początku lat 80. XX w. Bogumiła Sawa rozpoczęła, wraz z innymi osobami prywatnymi i instytucjami miasta Zamościa, zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika założyciela miasta Jana Zamoyskiego. W 1988 r. ofiarowała znaczną kwotę na ten cel. W 2005 r. wzięła udział w odsłonięciu pomnika. W latach dziewięćdziesiątych XX w. zajmowała się własną działalnością wydawniczą. Jest autorką wydawnictw książkowych, publikacji naukowych, popularnonaukowych. W różnym okresie życia podpisywała swoje publikacje jako Bogumiła Sawa, Bogumiła Sroczyńska, Bogumiła Sawa-Sroczyńska. Działała w różnych organizacjach, m.in. była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zamościa i sekretarzem Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarła 27 maja 2020 r. w Zamościu.