Krzysztof Piotr Czubara urodził się w Jeleniej Górze 27 lutego 1949 roku, ale dzieciństwo spędził już w Zamościu. W 1982 roku zdobył tytuł magistra historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie (temat pracy magisterskiej: Młodsza linia Zamoyskich w XVI i XVII w., promotorem pracy był Adam Andrzej Witusik).

W 2002 roku obronił pracę doktorską Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu 1944-1956. W 2004 roku za książkę Bezpieka. Urząd Bezpieczeństwa na Zamojszczyźnie 1944-1947 został uhonorowany przez Instytut Polonii i Duszpasterstwa Polonijnego KUL prestiżową nagrodą naukową im. Ireny i Franciszka Skowyrów. Pracował w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu jako pracownik cywilny, w Archiwum Państwowym w Zamościu, był rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej MO i Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu.

Od 1983 roku współpracował z „Tygodnikiem Zamojskim”, „Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym”, „Przeglądem Kresowym”. W 1991 roku został dziennikarzem „Kroniki Zamojskiej”, a następnie „Tygodnika Zamojskiego”. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska. Jako pierwszy z badaczy regionalnych podjął się zestawienia Zamojskiej Listy Katyńskiej, obejmującej nazwiska ofiar zbrodni, pochodzących z Zamościa i z Zamojszczyzny.

Był autorem książek dotyczących Zamościa i regionu oraz kilkuset artykułów popularyzujących historię, które ukazały się na łamach lokalnych czasopism. Zmarł 25 grudnia 2008 roku.

 

W 2019 roku nakładem Książnicy Zamojskiej ukazał się (będący niemałym zaskoczeniem) tomik poetycki Oczekiwanie zawierający wiersze wybrane z lat 1968-1971.