Jan Jaroszewicz, architekt, spędził zdaje się większą część życia w pracy dla rodziny Zamoyskich. Urodził się w 1575 r. Wykształcił na klasycznej architekturze Bernarda Moranda.

Od 1610 roku pracował na dworze ordynatów Zamoyskich w Zamościu. Głównym wykonawcą jego projektów architektonicznych był murator Jan Wolff. Do 1619 roku Jaroszewicz nadzorował prace przy fortyfikacjach w Zamościu. W akcie z 13 sierpnia 1643 roku, Jan Zamoyski II Ordynat, syn Tomasza, nadaje architektowi swemu i rodziców swoich Janowi Jaroszewiczowi wójtostwo lackie i złocieckie.

Jaroszewicz zajmował się także spełnianiem różnych życzeń ordynatów i załatwianiem ich poleceń, mających związek z budynkami w ordynacji, np. w liście z 22 stycznia 1631 roku donosi o pomiarach wziętych na obraz do ołtarza w kościele w Kraśniku. Cerkiew Bazylianów (kościół św. Mikołaja) w Zamościu, klasztor bernardynów w Sokalu, budynek Akademii Zamojskiej i rozbudowa ratusza w Zamościu to jego największe realizacje. Uczniem Jaroszewicza był Jan Michał Link.

Jan Jaroszewicz zmarł w Zamościu. Pochowany został 22 lutego 1670 roku.

W Księgozbiorze Klemensowskim znajduje się wydana w Wenecji w 1609 roku  książka Le fortificationi di Buonaiuto Lorini nobile florentino nvovamente ristampate, corrette et ampliate di tutto quello che mancaua per la lor compita perfettione, con l`aggiunta del sesto libro doue simostra, con la scienza, e con la pratica, l`ordine di fortificare le citta, et altri luoghi, con tutti gli auuertimenti, che piu` possono aportar benesicio, per la sicurta` delle fortezze […] z exlibrisem Jana Jaroszewicza

 

Realizacje:

  • cerkiew Bazylianów (kościół św. Mikołaja) w Zamościu (1616‒1631)
  • klasztor bernardynów w Sokalu (przed 1634)
  • prawdopodobnie kościół farny w Szczebrzeszynie i w Turobinie (1620-1630)
  • prawdopodobnie kościół w Uchaniach (ok.1625)
  • budynek Akademii Zamojskiej (1639‒1651)
  • rozbudowa ratusza w Zamościu (1640-1651), dobudowanie trzeciej kondygnacji, ozdobienie attykami i wieżyczkami w narożach oraz ornamentami w stylu manierystycznym.