W 2022 roku mija 105 lat od chwili powołania Księgarni Polskiej – firmy wydawniczej braci Pomarańskich, dzięki której powstały dwa wyjątkowe czasopisma o charakterze naukowym i regionalnym: „Kronika Powiatu Zamojskiego” a po niej „Teka Zamojska”. W dniu 15 grudnia 1917 r. wobec wstrzymania poborów z kasy oficerskiej Polskiej Organizacji Wojskowej za ostatnie pensje zakładam z bratem Stefanem księgarnię w Zamościu”. Księgarnia nazywała się początkowo „Księgarnia Polska”. Firma pod nazwą Księgarnia Polska Z. Pomarański i S-ka rozpoczęła działalność na podstawie koncesji udzielonej przez okupacyjne austriackie władze wojskowe. 10 grudnia 1922 roku firma przeszła reorganizację – trzecim współwłaścicielem został brat Józef.
O poświęceniu Księgarni informowały „Nowiny Zamojskie” Uroczyste poświecenie ,,Księgarni Polskiej”. W niedzielę 16 grudnia odbędzie się poświęcenie „Księgarni Polskiej” w Zamościu. Uroczystość rozpocznie się po sumie. Poświęcenia dokona proboszcz miejscowy ksiądz Jan Jędrzejewski. Niewątpliwie niepraktykowany u nas dotąd staropolski zwyczaj poczynania pracy w Imię Boże, sprowadzi licznych gości.

Obecność Księgarni odnotowała Maria Dąbrowska Nie ma tu wcale przedmieść. Tam, gdzie kończą się ulice śródmieścia, zaczyna się zaraz starożytna fosa i za niąż to Księgarnia Pomarańskiego, która się znajduje w jednym z nielicznych nowożytnych domów Zamościa, „leży” na skraju ślicznej, czystej, ruchliwej ulicy i zielonego pola.

fot. zbiory Muzeum Zamojskie

Firma Pomarańskich w ciągu trzynastu lat istnienia wydała blisko 200 różnorodnych pozycji wydawniczych, broszur, książek. W tym ponad 80 tworzących serie wydawnicze. Dorobek wydawniczy współtworzyła niemal setka autorów. Powstały także filie Księgarni w Hrubieszowie, Krasnymstawie, Włodzimierzu Wołyńskim oraz oddział księgarni w Warszawie. Księgarnia posiadała własny katalog księgarski.