Szymon Birkowski (ur. w 1574 r. we Lwowie, zm. 14 stycznia 1626 roku. [Stanisław Kośmiński w Słowniku lekarzów polskich… podaje datę 12 stycznia i Goraj jako miejsce śmierci]) – profesor Akademii Zamojskiej, doktor filozofii i medycyny. Filologija Plebańskiego odnotowuje: więcej filolog aniżeli lekarz, gruntowny znawca języka greckiego. Syn Tomasza, młodszy brat teologa i kaznodziei Fabiana. W 1590 wstąpił do Akademii Krakowskiej, gdzie w 1593 uzyskał stopień bakałarza. W marcu 1594 przybył na zaproszenie Szymona Szymonowica do powstającej akademii ufundowanej przez Jana Zamoyskiego. Znany z przekładu z greki na łacinę dzieła O zestawianiu wyrazów greckiego retora Dionizjusza z Halikarnasu. Przekład ów ukazał się drukiem w Zamościu w 1602 roku. Był nie tylko profesorem wymowy, ale też przewodnikiem i lekarzem Tomasza Zamoyskiego.

W latach 1604 – 1607 podjął studia w Padwie i Neapolu. Dwukrotnie w 1609 i 1611 wybrany rektorem Akademii Zamojskiej. W latach 1600-1616 wykładał medycynę w Akademii Zamojskiej.

Pod adresem Rynek Wielki 6 znajduje się kamienica Birkowskiego. Fundator umieścił swój gmerk opatrzony inicjałem SB na kartuszu w portalu z nadświetlem na I piętrze. Birkowski zapisał kamienicę przed 1626 na rzecz profesorów Akademii Zamojskiej, którzy w 1638 sprzedali dom Wojciechowi Grabowiczowi, aptekarzowi i burmistrzowi Zamościa. Jego wnuk, ks. kanonik Franciszek Grabowicz, profesor filozofii w Akademii sprzedał go z kolei w 1690 rodzinie Lubeckich. Jest to jedna z ciekawszych kamienic pod względem architektonicznym. Na I piętrze, w izbie z portalem, zachował się filar międzyokienny z rzymsko-dorycką półkolumną. Kolumny międzyokienne zachowały się w Zamościu w niewielu kamienicach. Godny uwagi jest manierystyczny portal w podcieniu, arkadowy z kompozytowymi półkolumnami i dekoracyjnym zwieńczeniem o postrzępionej sylwecie, z kartuszem pośrodku (pierwotnie z gmerkiem Birkowskiego). Portal wykazuje związek z manierystyczną „szkołą” Santi Gucciego w Pińczowie.