Andrzej Józef Misiura urodził się 20 marca 1935 r. w Ujazdowie na Zamojszczyźnie. Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 5 i I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. W 1957 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Lublinie. W latach 60. pracował jako nauczyciel m.in. w Lublinie i Markuszowie. W 1969 r. powrócił do Zamościa, gdzie objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3.
Był polonistą w Zespole Szkół Elektrycznych oraz nauczycielem w Studium Bibliotekarskim. Debiutował na łamach „Kameny” w 1960 r. opowiadaniem pt. Dom, w którym się umiera.

 

Laureat m.in. Konkursu Literackiego im. Bolesława Leśmiana (dwukrotnie), Wojewódzkiego Konkursu na Tomik Poezji – Zamość 1995, którego pokłosiem był jego tomik Tak blisko wydany przez WiMBP w Zamościu. Był aktywnym członkiem Klubu Literackiego przy WDK w Zamościu i Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 14 listopada 1995 r. w Zamościu.

 

Zestawienie bibliograficzne