Urodziła się 24 sierpnia 1869 roku w Tarnogórze jako Regina Aniela Łapińska. Była córką aptekarza Klemensa Łapińskiego i żoną Zamościanina Zdzisława Tadeusza Kłossowskiego. Wieloletnia opiekunka Ochronki św. Franciszka. „Kronika Powiatu Zamojskiego” R. 1. No. 21 i 22. z 20 listopada 1918 roku zamieszcza obszerne sprawozdanie z działalności Ochronki. Istniejącej dzięki poparciu miejscowego społeczeństwa od września 1913 roku. Przez okres czteroletni tj. od 1 września 1913 roku do 1 września 1917 uczęszczało dzieci ogółem 37763, co przeciętnie wynosi 37,7 dziennie licząc 25 dni w miesiącu i 10 miesięcy w rok. Nie były to dane dokładne ponieważ w latach 1914-1915 były dłuższe przerwy w funkcjonowaniu ochronki. Żywność i całkowite utrzymanie ochronki, nie wliczając w to produktów otrzymywanych w naturze, wynosiło dziennie w pierwszym okresie dwuletnim około 9 kopiejek dziennie od dziecka. (…) Na wiosnę 1914 roku nabyto plac pod budowę domu dla ochronki oznaczony numerem 23na planie posesji T. i A. Tomorowiczów.. – czytamy w materiale Reginy Kłossowskiej. Na liście członków stałych, którzy wnieśli składki miesięczne od 1913 do 1917 roku widnieją Państwo Kłossowscy – 59 rubli, Państwo Jaśkiewiczowie – 42 ruble.

Od 1908 r. pracowała w Publicznej Bibliotece i Czytelni. W czasie wojny zabezpieczyła jej księgozbiór i w 1916 r. nielegalnie otworzyła bibliotekę we własnym domu (Rynek Wielki 2). Współwłaścicielka (z Zofią Sękowską i Jadwigą Łapińską) apteki w Izbicy. 16 września 1919 roku firma pod nazwą Spadkobiercy Klemensa Łapińskiego, apteka z siedzibą w Izbicy, powiat Krasnostawski została wciągnięta do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Lublinie. Uczestniczyła w licznych kwestach, składkach i akcjach. Bardzo zasłużona działaczka społeczna, jak informowała „Teka Zamojska” z 1938 roku. Z karty Nr 1299 „Księgi Wieczystej” ofiar dla dzieci st. m. Warszawy, zebranych w Zamojskiej parafji, Zamojsk. Powiatu. Dowiadujemy się, że Regina Kłossowska wpłaciła koron 10, a Kłossowski Zdzisław – Apteka koron 20. Oboje działali w wielu towarzystwach dobroczynnych. W 1939 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarła 31 października 1947 r. Spoczęła na cmentarzu w Zamościu.