Włodzimierz Filipski (1951-) ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie w Wielkopolsce. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom (1975) uzyskał na wydziale rzeźby. Początkowo pracował jako instruktor plastyki w Domu Kultury w Koninie. W 1977 roku, po ślubie z Zamościanką Grażyną przeniósł się do Zamościa. Członek Zamojskiego Oddziału Polskiego Związku Artystów Plastyków (Okręg Lubelski). Od ponad 40 lat pracownik merytoryczny Biura Wystaw Artystycznych. Galerii „Zamojskiej” powstałej w 2000 roku w wyniku połączenia dwóch wcześniej funkcjonujących w Zamościu galerii – BWA (istniejącego od 1967 roku) oraz Galerii Sztuki Współczesnej powołanej zarządzeniem nr 8 Prezydenta Miasta Zamościa z 12 września 1983 roku. Inicjator działań na rzecz tworzenia zamojskiej kolekcji ilustracji, kurator i główny architekt ekspozycji wystaw, autor projektów graficznych katalogów, folderów, plakatów przygotowywanych przez Galerię oraz wydawanych albumów. Współtwórca (wraz z Jerzym Tyburskim) koncepcji Zamojskiego Centrum Ilustracji (które swoją siedzibę ma znaleźć w zrewitalizowanej Akademii Zamojskiej). W 2012 i 2017 roku otrzymał nagrodę finansową Prezydenta Miasta Zamościa za pracę na rzecz kultury. W 2018 roku na wniosek Jerzego Tyburskiego dyrektora BWA Galerii Zamojskiej został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jego artystyczne pasje przejęły córki Małgorzata – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Magdalena absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Jerzy Tyburski, Włodzimierz Filipski – Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2019, Nr 1 (138). Str. 67.

Włodzimierz Filipski / KAW.// Kurier Lubelski (Zamojski). – 2006, nr 280, s. 2 Sylwetka artysty plastyka, specjalisty do spraw programowych w BWA – Galerii Zamojskiej.

 

Wybrane prace Włodzimierza Filipskiego ze zbiorów Książnicy Zamojskiej

Kapela Ludowa z Tarnogrodu / oprac. i red. Maria Halina Górska; fot. Jan Myszak, oprac. graf. Włodzimierz Filipski. Zamość : Wojewódzki Dom Kultury : Gminny Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie, 1986. – [12] s. : fot. ; 15×21 cm. nr inw. 4081 DŻS (sygnatura: 05.03.04 )

Jerzy Tyburski : Wenus z głową w chmurach : malarstwo / wstęp Lechosław Lameński ; proj. katalogu Włodzimierz Filipski. Kraków : Galeria Labirynt, [2011]. – 40 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. ISBN 978-83-61129-03-5

Zamojski Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera / red. Marzena Maciąg, fot. Grażyna Jaworska, oprac. graf. Włodzimierz Filipski. Zamość : Wydawnictwo Kaźmierczak, [2000]. – Składanka, [6] s. : fot. kolor., mapka ; 21 cm. ISBN 83-913663-0-8

Arturowi Grottgerowi w hołdzie : Dzieła Artura Grottgera i prace powstałe podczas pleneru malarskiego w Dyniskach : Katalog, Dyniska 2002 – Zamość 2003 / red. katalogu Piotr Kondraciuk, oprac. not biogr. Włodzimierz Filipski. Zamość : Muzeum Zamojskie, [2003]. – 36 s. : il. ; 30 cm. ISBN 83-915267-5-5

Jest autorem projektu graficznego okładek do dwóch pierwszych numerów Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego (1984).

Piotr Piela