W 1929 roku – w 300. rocznicę śmierci odbył się zjazd naukowy zorganizowany przez Koło Miłośników Książki w Zamościu w dniach 28 – 29 września w ówczesnym Gimnazjum Męskim. Zjazdowi towarzyszyła wystawa tematyczna i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem Szymonowi Szymonowicowi Autorowi Sielanek Współtwórcy Akademii Zamojskiej 1629 – 1929.
Rok 1954 – Rok Odrodzenia Polskiego był okazją do zorganizowania obchodów ku czci Szymona Szymonowica. 31 stycznia w kinie „Stylowy” odbył się cykl odczytów tematycznych i część artystyczna – inscenizacja fragmentu sielanek w wykonaniu młodzieży zamojskiej.
W ramach obchodów 400-lecia Zamościa zorganizowano (w przeddzień) 4 maja 1979 roku sesję naukową w 350. rocznicę śmierci Szymona Szymonowica.
W roku 1994 – z okazji 400-lecia powstania Akademii Zamojskiej i jej drukarni WiMBP w Zamościu zorganizowała wystawę dokumentów wydawnictw, starodruków i pamiątek dotyczących okresu działalności Szymonowica w Zamościu.
Rok 2005 przyniósł tematyczną wystawę zorganizowaną przez Muzeum Zamojskie. Od 25 lipca do 2 października wystawa ze zbiorów Biblioteki Narodowej pt. „Biblioteka Ordynacji Zamojskiej od Jana do Jana” eksponowała m.in. pierwodruki Szymona Szymonowica oraz wybrane pozycje ze zbiorów biblioteki prywatnej poety.
W 450. rocznicę urodzin Szymonowica 24 października 2008 roku odbyła się sesja naukowa . Książnica Zamojska wydała z tej okazji obszerną publikację pt. „Szymon Szymonowic – poeta wciąż aktualny” zawierającą wygłoszone podczas sesji referaty.
We wrześniu 2019 roku Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich wraz z Samorządem Wojewódzkim, Muzeum Zamojskim, PWSZ w Zamościu, zorganizowało trzydniową sesję krajoznawczą Szymon Szymonowic w Zamościu i Czernięcinie. W 390. rocznicę śmierci twórcy Sielanek.