Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska powstała w 2000 roku z połączenia BWA (funkcjonującego od 1967 roku) i Galerii Sztuki Współczesnej.

BWA jest samorządową instytucją kultury, która zajmuje się upowszechnianiem twórczości plastycznej. Od ponad 50 lat organizuje wystawy prezentujące aktualne trendy w sztuce współczesnej, twórczość powszechnie znanych, a także prace debiutujących artystów. W BWA – Galerii Zamojskiej swoje prace prezentowali tak znani artyści jak: S. Baj, K. Bereźnicki, T. Brzozowski, B. Chromy, T. Dominik, J. Duda-Gracz, E. Dwurnik,  S. Eidrigevicius, J. Erol, A. Fałat, A. Fogtt, P. Gawron, I. Gustowska, M. Jaromski, L. Kulka, J. Kulon, Z. M. Maciejewski, F. Maśluszczak, S. Mazuś, A. Myjak, J. Nowosielski, Z. Nitka, R. Olbiński, J. Sroka, F. Starowieyski, R. Szaybo, J. Tarasin i wielu innych. Pierwszym dyrektorem placówki był Franciszek Kawa, od 2002 roku dyrektorem jest Jerzy Tyburski.

BWA – Galeria Zamojska promuje również dokonania zamojskiego środowiska plastycznego, organizując wystawy indywidualne i zbiorowe. Jest jedną z nielicznych placówek w kraju, która posiada bogatą kolekcję ilustracji tworzoną od wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, liczącą obecnie 3.400 prac. Wśród autorów tych prac znajdują się m.in. twórcy, tzw. polskiej szkoły ilustracji (M. Bylina, A. Boratyński, B. Butenko, E. Gaudasińska, W. Majchrzak, K. Mikulski, Z. Rychlicki, O. Siemaszko, J. Stanny, A. Stylo-Ginter, B. Truchanowska, J. Wilkoń, Z. Witwicki i  wielu innych). W oparciu o te zbiory prezentowane są tematyczne wystawy ilustracji, w galerii własnej, na terenie kraju, a także za granicą. Skupieni wokół Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej ilustratorzy uczestniczą w corocznych plenerach, związanych z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi, rocznicami i postaciami zasłużonymi dla kultury (np. Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki, Miłosz, Chopin, Wyspiański, Szekspir, Andersen, Cervantes). Plenery te, mające od 2004 roku rangę imprez międzynarodowych są okazją do prezentacji, konfrontacji i wymiany doświadczeń na polu tej unikalnej dyscypliny sztuki. Można tu obejrzeć nie tylko wystawy, ale uczestniczyć również w różnego rodzaju formach edukacyjnych takich jak: spotkania autorskie z twórcami prezentowanych wystaw, wykłady, prelekcje, pogadanki, a także konkursy oraz zajęcia warsztatowe, gdzie dzieci i młodzież mogą realizować swoje zainteresowania plastyczne. Oferta Galerii BWA dotyczy również dorosłych, wśród których wyróżniającą się grupę stanowi Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.