Kazimierz Kowalczyk urodził się 4 stycznia 1938 r. w Wielączy. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył obroną pracy magisterskiej pt. Rzemiosło Zamościa w latach 1580-1821, która ukazała się drukiem w 1971 roku. Swoje życie zawodowe związał z zamojskim szkolnictwem. Pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej, następnie w Szkole Rzemiosł Budowlanych i Zespole Szkół Budowlanych. W latach 1975-1980 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Budowlanych. W 1975 r. ukończył studia podyplomowe z wychowania obywatelskiego, w 1984 r. z historii oraz dwuletni Wydział Wiedzy o Polsce i dwuletni kurs bibliotekarzy. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zamojskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym. Od 1983 r. był członkiem Kolegium redakcyjnego „Rocznika Zamojskiego”. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Kazimierz Kowalczyk zgromadził bogaty materiał źródłowy dotyczący historii Zamościa, szczególnie okresu międzywojennego. Zbiór ten znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Zamościu.

Był człowiekiem o ogromnej wiedzy, erudytą i cenionym regionalistą. Jego zainteresowania naukowe zmierzały do pełnego przedstawienia wiedzy o Zamościu, ludziach, kulturze, szkolnictwie, miejscowych instytucjach i organizacjach w okresie II Rzeczypospolitej. Zmarł 11 kwietnia 2001 roku.