Bronisław Chlebowski urodził się 10 listopada 1846 w Warszawie, tam też zmarł 28 marca 1918 roku. Był cenionym historykiem literatury, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, encyklopedystą.

W 1863 ukończył gimnazjum realne w Warszawie, brał udział w powstaniu styczniowym. Studiował filologię polską i historię w Szkole Głównej Warszawskiej. Do 1909 pracował jako nauczyciel języka polskiego, historii literatury i kultury polskiej w II Gimnazjum Żeńskim w Warszawie, prowadzonym przez Jadwigę Sikorską. Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. z „Ateneum”, „Tygodnikiem Illustrowanym”, „Książką”.

Był autorem wielu haseł do Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i jego redaktorem w latach 1885–1902. Wśród tych haseł jest też jedno poświęcone Zamościowi.