Pierwszy numer Czasopisma Młodzieży Gimnazjów Państwowych w Zamościu „Nasze jest Jutro” ukazał się w listopadzie 1938 roku. W roku szkolnym 1938-1939 ukazały się łącznie trzy numery gazetki.

Autorzy pierwszego numeru to uczniowie zamojskich szkół: Maria Lipczyńska (pierwszy numer gazetki kończy wiersz Tu mówi morze jej autorstwa), Zofia Maślińska z kl. II liceum humanistycznego, (w numerze opublikowano również jej wiersz Jesienny wiatr), I. Petrynkówna, Zofia Składnikówna, Zdzisław Mroziewicz, Janina Kielinowska (Kalinowska?) z klasy I.

Redaktorem odpowiedzialnym był prof. Michał Bojarczuk. Funkcję redaktorów pełnili Zofia Maślińska i Zdzisław Mroziewicz. Vice-redaktorami byli  Filomena Wojtynówna i Wiktor Janiczek.

Drugi numer czasopisma ukazał się w marcu 1939 roku. …Dużo przygotowań, wiele projektów, trochę zamieszania i ukazuje się pismo. Okładki ma zielone… z lewej strony u góry widnieje skromny napis… pięknie! Więc młodzież szkolna, jednocząc się pod wspólnym sztandarem, wskrzesiła chlubne tradycje „Naszych Myśli” i stworzyła swój własny organ prasowy, gdzie z entuzjazmem wypowiadać będzie swoje idee, poglądy, zainteresowania, malować wiernie będzie, bo piórem serc własnych…

…Zamknąłem ostatnią stronę – całą zawartość pisma mam w sobie – przeżyłem jej treść, widziałem jak ucieleśnia się pośród życia, jak jest żywą, namacalną i dostrzegalną w każdym szczególe… Pisał Zbigniew Głowacz we wstępie do numeru drugiego.

W gazetce znajdziemy również teksty Zdzisława Józefa Mroziewicza, Henryki Prussówny, Jadwigi Maślińskiej, Mariana Gajewskiego i Huberta Czochry z kl. IV gimnazjum kupieckiego. 

Z numeru dowiadujemy się, że Koło Dramatyczne Gimnazjum Żeńskiego i Męskiego pod kierownictwem prof. Haliny Rogińskiej zamierzało wystawić dramat Wyspiańskiego pt. Skałka. W rolach głównych mieli wystąpić: L. Jakubowska, J. Marszalcówna, T. Tabinówna, S. Kozikówna, B. Winiarski, W. Janiczek, H. Kręglicki, J. Nowiński i H. Podwiński.

Z kolei Koło Bibliofilów przygotowywało szopkę szkolną w opracowaniu kolegów Głowacza, Mroziewicza, Sicińskiego i Podwińskiego. Udział wzięli: Dudek-Wystroiński Henda, Poker-Obniski, Prezes-to ja (niczek), Mróz-Zegadłowicz, Chałon-Chałonides, Ablatirus-Bartnik, Ojciec Hieronim, Garłacz,Veto-Siciński, dobry junak, Tadeusz Ludwik Adam Wymędrzecki, Nowina-Nowiński, Prezes Sodalicji, Nieprzybył-Łowicz i szereg innych.

Numer trzeci ukazał się w maju 1939 roku. Niemcy zajęli Czechy, Niemcy objęli protektorat nad Słowacją, Niemcy zajęli Kłajpedę. W materiale Ojczyzna w potrzebie Zdzisław Stroiński pisał „proroczo” na pierwszej stronie: za każdą piędź swej ziemi Polacy są gotowi krwi rzeki wylać…

W numerze znajdziemy również artykuły Zofii Maślińskiej, Marii Lipczyńskiej, wiersze obu wspomnianych uczennic oraz Zbigniewa Głowacza i Ireny Tokarczukówny, artykuł Katolicyzm a Hitleryzm C. Szajkówny z liceum humanistycznego. Szkolne przedstawienie Skałka recenzuje Irena Czajka z III b. Czasopismo „Nasze Jutro” omawia Irena Jaślikowska, przy czy w recenzji jest mowa o pisemku szkolnym „Nasze jest jutro”. Nad Afryką jako miejscem kolonii dla Polski pochyla się Jan Staniec uczeń gimnazjum kupieckiego. „W przyszłość” zagląda Henryka Prussówna.  

Każdy numer kosztował 30 groszy. Gazetkę drukowano w Drukarni Rady Powiatu Zamojskiego.

Piotr Piela

Opracowano na podstawie zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.