W 1955 roku (z datą 9 września) ukazał się „Głos Ziemi Zamojskiej” jednodniówka Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. Katalog Czasopism Lubelskich (Lublin 2005) podaje również numer z 4 stycznia 1955 roku.  

Była to propagandowa gazeta, w której nawoływano do obowiązkowych dostaw zboża, ganiono, tych którzy nie wywiązywali się z tego obowiązku i chwalono, tych którzy plan wykonali w 100%. Byli tacy.

Każdy rolnik winien szybko spełnić swój patriotyczny obowiązek! Apelowano z pierwszej strony. I podawano plan wykonania dostaw przez Rady Gromadzkie. Okazuje się, że Spółdzielnia Produkcyjna Wywłoczka wywiązała się z planu rocznego w 100%. Poza nią w pierwszej piątce uplasowały się: Zaburze 48,8% realizacji rocznego planu dostaw, Ruskie Piaski 43,4%,  Kaczórki 46,6% i Zwierzyniec 38,7% [stan na 5 września 1955 r.]. Daleko w tyle znajdowały się Kalinówka 10,6%, Wirkowice 8,9% i Czarnystok 8,5%. Dodatkowo, jak informowała gazeta: W gromadzie Sitaniec i innych występuje część chłopów opornych między innymi są: Bernacki Stanisław, gospodarz 10 ha, na plan 6402 kg, dotychczas nie odstawił nic. Milczuk Antoni, na plan 4120 kg, dotychczas nie odstawił nic. (…) Wobec takiej sytuacji powiat nasz zamojski znajduje się prawie na końcu w skali wojewódzkiej. – ubolewano. Chwalono natomiast chłopów małorolnych. W pierwszych dniach po zbiorach Duda Marcin, Chmiel Marek i Pasieka Józef z gromady Bodaczów przystąpili do omłotów zboża wymłócone zboże odstawili do magazynu skupu—wywiązując się wobec Państwa w 100%.

Z zamieszczonych informacji wynika, że w powiecie zobowiązanych rolników do odstawy zboża jest ponad 22 tysiące, którzy dla Państwa mają dostarczyć 10 tysięcy ton zboża do dnia dzisiejszego przystąpiła do odstawy połowa rolników, dostarczając 27% wymiaru rocznego. W liczbie rolników przodujących w odstawie znaleźni się rolnicy patrioci, a jest ich ponad 2 tysiące, którzy odstawili całkowity swój wymiar z nadwyżką i postawą swoją dali przykład innym rolnikom; są to małorolni chłopi ze wsi Jarosławiec: Gruszka Eurela — na plan roczny 87 kg — oddała Państwu 100 kg. Kaszuba Aniela z gromady Jatutów na plan 660 kg — od stawiła 680 kg, Budzyński Paweł z Podkrasnego na plan 195 kg odstawił 205 kg, Choma Tadeusz ze Starego Zamościa i Sioma Józef z Wierzby również wykonali obowiązkowe dostawy zbóż w 100%, a tacy jak: Czugała Józef i Kłapołuchy z Wierzby oraz Niścior Stanisław z Majdanu Sitanieckiego ociągają się z odstawą i dotychczas nie zrealizowali ani 1-go kg zboża.

Wspominano również o korzyściach płynących z dostarczania nadwyżek zboża w rynkowym skupie. Można było z niego skorzystać po odstawieniu przez powiat 90% rocznego planu. Za dostarczenie w rynkowym skupie zboża dostawcy otrzymywali należności w/g cen ustalonych w rynkowym skupie zbóż jak: 250 zł żyto; 330 zł pszenica II st.; 250 zł jęczmień; 187 zł owies; 600 zł gryka; 450 zł proso. Ponadto rolnik uzyskiwał prawo pierwszeństwa zakupu po cenach detalicznych  artykułów przemysłowych: za 100 kg dostarczonego zboża – 300 kg cementu lub 0,15 m³ tarcicy albo 0,5 kg skóry twardej albo 1 kg naczyń emaliowanych. Za 500 kg dostarczonego zboża 1 radioodbiornik lub 1 rower albo 1 zegarek. Za 1000 kg dostarczonego zboża – 1 maszynę do szycia. Za 5000 kg dostarczonego zboża 1 motocykl. Zamiast w/w artykułów przemysłowych wszyscy dostawcy zboża mogą zamawiać w Gminnych Spółdzielniach Samopomoc Chłopska inne artykuły przemysłowe objęte w danym roku gospodarczym planem sprzedaży G.S. do wysokości 75% wartości dostarczonego zboża.

Na łamach czasopisma informowano również o Powiatowej Wystawie Rolniczej w Zamościu. 4 września o godzinie 11.00 orkiestra chłopska z Zaburza grając hymn „Gdy naród do boju” obwieściła moment otwarcia wystawy. Przewodniczący Prezydium PRN Ob. Seroczyński w imieniu Prezydium PRN przywitał przybyłych przodujących chłopów naszego powiatu, spółdzielców, przodowników pracy POM i PGR, przedstawicieli Wojska Polskiego, pracowników państwowej służby rolnej, delegacji zakładów pracy naszego powiatu i miasta Zamościa. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono pracownika służby rolnej — głównego agronoma Jana Panasiewicza. Nagrodzono również, m.in.: w produkcji rolnej i hodowlanej: Komar Józef z Lipska Polesie, za dobre wyniki w uprawie kukurydzy oraz nasiennictwie otrzymał komplet bron. Krupa Władysław ze Żdanowa, za współzawodnictwo w produkcji rolnej parnik. Janowski Jan, za najlepszą produkcję 4 podstawowych zbóż wagę. Złotnik Jan z Chomęcisk, za produkcję rolną, został nagrodzony dyplomem. Ziemińska Emilia z Udrycz, za wzorową hodowlę drobiu również otrzymała dyplom.

Numer zamykają artykuły o Miesiącu Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, potrzebie ochrony lasu i nieopóźnianiu sianokosów. Program wspomnianego „Miesiąca” został podzielony na 3 okresy: od 11 do 18 września odbywał się „Tydzień Miczurynowski”. Od 20 do 30 września „Dekada Radzieckiej Racjonalizacji i Techniki”. Od 30 września do 9 października trwały „Dni Kultury Białoruskiej”. Każdy starał się jak  mógł najlepiej być wzorem i dawać przykład. W terenowych planach „Miesiąca” uderza bogactwo form imprez, jak wieczornice, festyny przyjaźni, młodzieżowe ogniska przyjaźni, znicze przyjaźni, sztafety, rajdy turystyczne, spartakiady sportowców wiejskich itp. Na zakończenie „Miesiąca” w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miał się odbyć V Krajowy Zjazd TPPR.

Czterostronicową gazetę wydrukowano w 800 egzemplarzach w formacie A3.

Opracowano na podstawie zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Piotr Piela